سپاس


من استواری قامتت را در زمین می دیدم اما امتداد بال هایت را در اسمان نه.

/ 9 نظر / 15 بازدید
amir

چراکه سربزیر بودی و سر بهوا نه

amir

سلام. خوبی؟ والله اونقدر که من دستگیرم شد این دو تا دارند طرح دوستی میریزند. بیا ما هم دست بدست هم بدیم تا این دو تا جوون بهم برسند. بلکه هم رستگار شدیم!

*شیطون کوچولو*

[گل] درود، خیلی کوتاه مینویسی !!! [زبان] مثل همیشه موفق باشی.

حمید رضا

نوشته هات بی رحمانه زیباستتتتتتتتتتتتتتتتتتت[گل]