من

هوا که سرد بشود  /لباسهایم که یقه اسکی /سخت است اما /دیگر نمی خواهم یقه ی خودم را بگیرم!!!

/ 3 نظر / 4 بازدید
حامد

این مهم را بسپار به دوستانت.....دستهای تو ساز مهربا نی ست و گهواره ی شکوهی نو در معنای ایثار،حماسه و اشتیاق

حامد

کدام خانه؟ آنکه اگر بسازیمش وطن ویران می شود....یا آن ویرانه که که خانه را از ما گرفت....؟

سروناز

اگه هر از گاهي هم يقه خودمونو مي گرفتيم تا حالا دنيا پر از صداقت و گل سرخ بود