خداشناسی!!!

خیلی هم بد نیست اگر تو را پیدا نکنم
وای اگر خودم را پیدا نکنم
هزاری هم که بگردم یافتنت بیهوده است.

/ 3 نظر / 6 بازدید
amir

گشتم نبود ، نگرد نیست!

حامد

خود را پیدا کرد پشت درخت سرو پنهان بود .خدا با پای خود از پشت دیوار بیرون آمد و گفت:هانی ! دیکته ات رو که گفتم میایم ادامه بازی.

ف.علوی

ما از خدا گم شده ایم او به جستجوست چون ما نیازمند و گرفتار آرزوست در خاکدان عمر گهر زندگی گم است این گوهر گمشده ماییم یا که اوست؟