کمی الکل که بنوشی...

مست که باشی همه چیز زیبا می شود حتی کلاس های استاد جلالی  ، فقر و غارت و فحشا می شود تجربه ، همسر سابق می شود خاطره،دشمنت می شود معلم درس های سخت سرنوشت  و حتی رابطه ی تو با دیوار های سنگی حمام می شودمعاشقه  و دلت برای تمام آنهایی که زیر پا لهت کردند تنگ می شود ،چون آنقدر قدرتمندی که هیچ کدام را بزرگ نمی بینی...

/ 3 نظر / 9 بازدید
http://shahabbasi.persianblog.ir/

سلام، شازده هستم. 6 سال، 7 سال، چند سال؟!!