خانه

اینجا همه داد می زنند
تو می گویی کمی از داد بلند تر است
اینجا همه هوار می زنند.

/ 1 نظر / 13 بازدید
حامد

کدام خانه؟ آنکه اگر بسازیمش وطن ویران می شود....یا آن ویرانه که که خانه را از ما گرفت....؟