ای کاش هایم

ای کاش زمان و زمانه بگذرد و خدایان میزان های (ترازو) عدالتشان را برای تعمیر به زمین بفرستند...

/ 5 نظر / 7 بازدید
شازده

سلام! خوبی عزیزم؟ هنوز نوشته های خوشگلت در این وبلاگ صورتی رنگ ماهت از یادم نرفته. هرچی نباشه، چند سالی هست که کودک منی! و هنوز هم کوتاه و با معنی می نویسی. نان سنگکت رو هیچوقت فراموش میکنم، که یک دنیا احساس بود. امیدوارم غم هارو فراموش کنی به یادها بسپاری. امیدوارم حال کودکم هرچه زودتر خوب بشه. غیراز دعای خیر! اگه کمکی از دستم برمیاد بگو. گر من فدای جان تو گردم دریغ نیست بسیار سر که در سر مهر و وفا رود شازده

شازده

سلام کودکم. خوبی؟ امروز بهتری؟؟ [گل]

مسافر

تعمیرکار کیست؟با چه میزانی تعمیر خواهد شد؟[گل]خرابتر نشه؟[لبخند]

بهروز

...و انسان های به درد نخور در یک طرفش برینند و در طرف دیگر انسان های خوب قرار بگیرند. تا آن وقت تکلیف ما هم مشخص شده است!