گرداب خامی

 گذشته

پر بود از هلیکوپترهایی که پره هایشان خوب نمی چرخید وآنقدر بالا نمیرفت که ساعتی از آغوش گرداب ها برهاندم و دریابم کجا ایستاده ام .سرگیجه در دوران گرداب ها عادی بود.

گذشته

را که زیر و رو نکنم،هوا خوب است و شب ها ستاره ها آن دور دورها  می درخشند و گل های گلدان در تاریکی معطرند، حتی اگر شب بو  نباشند و همه مخلوقات خوبند چون باریکه ی نوری هستند، از وجود تابناکش .

 


/ 3 نظر / 6 بازدید
باب

آغاز بکار دوباره مبارک باشه کودک ناز .خیلی زیبا بود

امیر

چهار سال و یکماه و سه روز.