بام درمانی

رها کردیم
بهتر بگویم رهایم کرد 
دلش برای او لرزیده بود/ مثل اولین باری که مرا دیده بود
انگار مرا یادش نمی آمد
اما دخترک ٣ روز پیش را به خوبی به یاد داشت
چه شکوهی
دل من هم لرزید وقتی شیب بام را دیدم!!!

 

/ 3 نظر / 13 بازدید
امیر

بام درمانی بدیش اینه که اگه قطع نخاع بشی ، دیگه حتی نمیتونی خودکشی کنی.

حامد

سقوط در خلاء حضور بیدارت کرد.... در شکلی نمادین و در هیا ت بام